Nové elektronické služby pro Kostelec

Město Červený Kostelec zřídilo nový informační kanál pro občany města.

Pokud máte zájem o informace z městského úřadu přímo do svého mobilu nebo na e-mail, stačí se zaregistrovat.

Zde si vyberete druh informací, o který máte zájem (plánované výpadky sítí, kulturní akce, pozvánky na zastupitelstvo, hlášení městského rozhlasu apod.).

Pokud vlastníte chytrý mobil, můžete si stáhnout aplikaci Zlepšeme Česko. Tuto aplikaci využijete například ke zdokumentování černé skládky či poškození městského majetku. Fotografii zašlete přes aplikaci přímo na městský úřad a tím dáte podnět k nápravě škody. Tento způsob využívá s úspěchem již řada měst.

Více se dozvíte na webu města Červený Kostelec.

Obnova Svojsíkova parku

Park A. B. Svojsíka již roky čeká na svou obnovu. V roce 2008 zpracoval tehdejší městský architekt studii regenerace. Když byl ale na jejím základě zpracován projekt, ukázalo se, že realizace by (v tehdejších cenách) stála více než 24 milionů Kč. Z finančních důvodů byla realizace pozastavena. Od té doby navíc nastaly některé změny: v minulém volebním období zastupitelstvo akceptovalo požadavek sportovců na umístění kuželny a v parku proběhla participativní akce, na základě které byly sepsány požadavky obyvatel na využití parku. Toto vše bylo vzato v úvahu při zadání výběrového řízení na nového projektanta v roce 2019. Byly osloveny tři architektonické ateliéry, z nichž dva dodaly své studie. Komise složená ze zástupců města, městského architekta Lukáše Ehla a krajinářské architektky Radmily Fingerové doporučila k realizaci studii ateliéru TERRA FLORIDA. Předností návrhu je zachování přírodního charakteru parku, velkorysý prostor pro aktivity i vhodné umístění kuželny v nevyužívaném rohu. Vybranému ateliéru Rada města zadala vytvoření projektové dokumentace. Předpokládá se, že obnova parku (prozatím bez stavby kuželny) by stála okolo 6 milionů Kč.

Podrobnosti o výběrovém řízení včetně obou studií najdete na webu města.

Zastupitelstvo vyšlo vstříc občanům

Ve čtvrtek 20. června 2019 schválilo zastupitelstvo města Červený Kostelec nový jednací řád, který výrazně usnadní občanům města možnost sledovat a aktivně se podílet na jednání zastupitelstva. Po vzoru mnoha okolních měst bude s předstihem zveřejňován nejen program zastupitelstva, ale i kompletní materiály, které dosud měli k dispozici pouze zastupitelé (z materiálů budou odstraněny pouze osobní údaje, které nesmí být vzhledem k zákonům zveřejňovány). Každý se tak bude moci podrobně seznámit s tím, o čem bude zastupitelstvo rozhodovat.

Další novinku uvítají ti, kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů jednání zastupitelstva účastnit. Jednání budou živě přenášena prostřednictvím internetu a videozáznam bude (po odstranění osobních údajů) trvale přístupný pro veřejnost.

Mnozí lidé by naopak rádi na zastupitelstvo přišli a aktivně se do jednání zapojili, ale odrazuje je několikahodinové čekání, než se zastupitelstvo po vyčerpání celého programu konečně dostane k všeobecné diskuzi. Také tento problém se podařilo vyřešit. Zastupitelstvo přeruší vždy v 18 hodin svůj naplánovaný program a otevře půlhodinový prostor pro občany města, kteří mohou vznášet své dotazy, připomínky či podněty. Diskuze k jednotlivým bodům programu zůstává tímto samozřejmě nedotčena a každý občan se může vyjádřit kdykoli v průběhu zastupitelstva k právě projednávanému tématu. Je pozoruhodné, že právě toto ustanovení jednacího řádu o zařazení diskuzního bloku na pevně stanovený čas se setkalo s největší kritikou z řad opozice. Zřejmě některým zastupitelům přišlo líto, že občané nyní s nimi nebudou nuceni trávit celé několikahodinové jednání zastupitelstva.

Až budou naplněna ustanovení nového jednacího řádu, Červený Kostelec se výrazně posune v otevřenosti a vstřícnosti vůči veřejnosti. Naše koalice Spoluobčané, KDU-ČSL a Město+ tak plní své programové prohlášení a závazky vůči občanům města.

Ustavující schůze zastupitelstva města

Milí přátelé, ve čtvrtek 1. 11. 2018 byli na ustavujícím zastupitelstvu na další volební období zvoleni tito zástupci KDU-ČSL Červený Kostelec:

 • místostarosta – Jiří Regner
 • člen rady města - Mgr. Jan Kafka Ph.D.
 • členka rady města - Mgr. Markéta Šolcová
 • finanční výbor - předseda - Ing. Pavel Kábrt
 • finanční výbor - Mgr. Martin Klapper
 • kontrolní výbor - Mgr. Jana Špeldová

Všem zvoleným blahopřejeme a Vám, kteří jste nám lidovcům fandili a fandíte, znovu ze srdce děkujeme! Budeme poctivě pracovat, abychom Vás nezklamali.

.

Vaši Lidovci

Myslíme to vážně

Nově zrozená koalice Spoluobčané, KDU-ČSL a Město+ podepsala koaliční dohodu, kterou následně zveřejnila. Dala tak jasně najevo, že chce vést otevřenou politiku. Další novinkou místní komunální scény je programové prohlášení. Nejde v něm o nějaké obecné fráze, ale soupis zcela konkrétních úkolů, které na sebe bereme. Dáváme tak poprvé voličům do rukou velmi silný nástroj, jak si ověřit plnění našich slibů.

Chceme vytvářet otevřené a komunikativní město a v programovém prohlášení jasně říkáme, jak to uděláme.

 • Chceme město, které se nebojí participace občanů, a proto jim přenecháme rozhodování o části rozpočtu.
 • Chceme město, které myslí na mladé i na seniory, proto zřídíme startovací byty a připravíme projekt domova pro seniory.
 • Chceme město, které si váží své minulosti, proto budeme pracovat na zřízení muzea.
 • Chceme město s náměstím, kvalitní architekturou a dostatkem zeleně.
 • Chceme zkrátka věci, které úspěšně fungují v mnoha jiných městech a není důvod, proč by neměly být také v Červeném Kostelci.

Vaši Lidovci

Koaliční smlouva a programové prohlášení »

Tradiční politická strana

Československá strana lidová je spjata s Červeným Kostelcem už od dob první republiky. Již tehdy měla zastoupení ve vedení města. Rozhodující vliv měla v obcích Horní Kostelec, Olešnice. Stolín a Lhota, kde obecní zastupitelstva vedli lidovečtí starostové.

V letech 1948-1989 byla strana vyřazena z rozhodování o dění ve městě, přesto si dokázala vybudovat rozsáhlou členskou základnu a vyvíjet aktivní činnost (např. známé Lidové plesy, brigádnická pomoc na městských stavbách a při údržbě čistoty města). Jejím dlouholetým předsedou byl Břetislav Kafka, syn věhlasného řezbáře a psychotronika.

Svůj potenciál strana dobře zužitkovala po obnovení demokracie po roce 1989, kdy se stala opět důležitou politickou silou našeho města.

Úspěšná strana

V komunálních volbách se počet hlasů pro KDU-ČSL pohybuje nad 30% (při komunálních volbách 2010 jsme získali 35,41% hlasů). Také v celostátních, krajských i evropských volbách získáváme nadprůměrně dobré výsledky. V letech 1990-2002 byl starostou města náš člen Ing. Jiří Hanuš, v letech 2002-2014 Petr Mědílek (nestraník kandidující za KDU-ČSL).

Za největší úspěch obou starostů lze považovat vysoký objem investic, které postupně měnily smutnou tvář zanedbaného města. Vybudovala se kanalizace s čistírnou odpadních vod, byla zřízena průmyslová zóna. Opravily se budovy škol, divadla, sokolovny, kina i knihovny. Proběhla rekonstrukce panelových domů na Větrníku, upravil se hřbitov, na mnoha místech jezdíme po nových cestách a chodíme po nových chodnících.

Zodpovědná strana

Při hospodaření města byl vždy kladen důraz na efektivitu a rozpočtovou zodpovědnost. Investice byly realizovány především pomocí grantů, dotací a takových úvěrů, jejichž splácení nepřesahovalo možnosti města. Nikdy jsme se nedostali do situace, kdy bychom museli řešit neprozíravé hospodaření např. prodejem obecního majetku nebo omezováním základních služeb pro občany.

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Proto nebudeme místním podnikatelům tvrdit, že je možné rozdělovat veřejné zakázky do menších celků, neboť to odporuje zákonům. Nechceme ani populisticky slibovat, že snížíme např. poplatky za vodné a stočné, neboť do jejich výše se povinně zahrnují přesně dané náklady a žádná obec si poplatky nemůže libovolně upravovat.

Naše abeceda pro Kostelec

 

A. Architektura

Architektura ovlivňuje náš každodenní život. Špatně navržená stavba jej komplikuje, kvalitní architektura usnadňuje a obohacuje. Proto změníme přípravu projektů města, zavedeme architektonické soutěže jako běžný způsob výběru projektanta významných investic a budeme systematicky spolupracovat s fakultami architektury.


B. Bydlení

Dostupnost bydlení ovlivňuje rozhodnutí zejména mladých lidí, zda setrvat ve městě či nikoliv. Usilujeme o rozšiřování bytového fondu ve vlastnictví města. Chceme cenově dostupné byty pro seniory, startovací byty pro mladé a vhodné byty pro rodiny s dětmi.


C. Církve

Církve jsou důležitou součástí občanské společnosti, proto je intenzivněji zapojíme do dění v našem městě.


Č. Části města

Naše město je vytvořeno z historicky samostatných obcí. Podporujeme rozvoj jednotlivých částí města, zachování jejich identity a spolkového života. Osadní výbory dostanou větší podíl na správě své části města i vlastní finanční prostředky. Budou zřízeny všude, kde o to občané projeví zájem.


D. Diskuze a demokracie

Diskuze je základem demokracie. Diskuzní blok pro veřejnost proto přesuneme do úvodní části zastupitelstva, aby občané nebyli nuceni čekat na konec zasedání. Uspořádáme veřejné diskuze ke každé zásadní investici města.


E. Ekonomika a Efektivita

Stanovíme jasné priority v hospodaření města. Budeme vytvářet finanční rezervy pro zásadní investice. Zavedeme aplikaci rozklikávací rozpočet. Zveřejníme mapu nemovitého majetku města a stanovíme pravidla pro prodej městského majetku.


F. Festival

Folklórní festival patří k „rodinnému stříbru“ města a zajišťuje mu publicitu v širokém regionu. Proto budeme usilovat o jeho další rozvoj jak v dramaturgické rovině, tak v technickém zabezpečení (zastřešení jeviště, úpravy areálu). Rozšíříme jeho finanční podporu.


G. Genius loci

Domy a stromy jsou občané města, jsou jeho historií, vzpomínkami, emocemi, památkami na dávno zapomenuté lidi a události. Tvoří místa s neopakovatelnou atmosférou. O tato místa budeme pečovat a citlivě je přizpůsobovat současným potřebám. Zajímavé budovy (zvonice kostela, městský úřad) zpřístupníme veřejnosti.


H. Hřiště

Na radnici bude osoba zodpovědná za provoz a pronájem všech sportovišť v majetku města. Zavedeme jednotný a přehledný systém rezervace městských sportovních zařízení. Rozvoj sportovního areálu (in-line bruslení, víceúčelové hřiště) budeme směřovat na volné plochy směrem ke Lhotě.


CH. Chytré město

Propadlý kanál, rozbitá lampa, díra v silnici? Stačí nahlásit přes mobil nebo přes webové stránky a zprávu dostane přímo zodpovědný pracovník. Plánuje se ve Vaší ulici odstávka elektřiny nebo vody? Dostanete zprávu prostřednictvím SMS.


I. Investice

Stanovíme jasná pravidla pro investice. Do jejich přípravy zapojíme v maximální míře veřejnost. Zavedeme tzv. participativní rozpočet, kdy sami občané rozhodují, která akce bude zařazena do rozpočtu města. Na webu města budeme zveřejňovat interaktivní mapu investic včetně plánovaných nákladů.


J. Jedinečnost

Naše město je jedinečné, neopakovatelné. Proto na ně není možné beze zbytku přenášet řešení odjinud, pokud je možné najít řešení přímo na míru.


K. Komunikace

Komunikace mají lidi spojovat, ne rozdělovat. Chodníky mají být schůdné pro malé děti i pro staré a hendikepované občany. Cesty do školy musí být bezpečné, aby se rodiče nebály děti poslat samotné. Proto budeme při rekonstrukcích ulic ve městě (Sokolská, Dvořáčkova a další) zohledňovat zejména bezpečnost a pohodlí chodců. Školám nabídneme zapojení do projektů, kde děti samy vytipují nebezpečná místa a odborníci na dopravní problematiku připraví řešení.


L. Lidovci

Jsme tradiční strana, která v našem městě působí 99 let. Podíleli jsme se na řízení města již za první republiky. Nejsme účelové seskupení na jedno použití. Jsme politická strana. Politika pro nás není sprosté slovo, politika není politikaření. Politika je snaha o řešení problémů, k němuž patří i názorové střety a následné hledání všeobecné shody.


M. Muzeum

V zájmu každého města je podpora vztahu občanů ke svému domovu, k jeho historii. V Červeném Kostelci nebylo narozdíl od jiných měst obnoveno místní muzeum, což vnímáme jako velký dluh. Zřídíme proto pozici muzejního pracovníka, zajistíme vhodné prostory a obnovíme expozice v Domku Boženy Němcové.


N. Náměstí

Podoba náměstí a části centra je dlouholetou bolestí města. Nebudeme řešit centrum nekoncepčně po malých částech, ale jako celek. Vypracujeme scénář jeho obnovy, ve spolupráci s odborníky připravíme a v praxi odzkoušíme nezbytné dopravní změny, zajistíme veřejné besedy s občany a vyhlásíme ideovou architektonickou soutěž.


O. Občanská společnost

Spolky, církve, aktivní občané si zaslouží všestrannou podporu města. Je třeba nastavit spravedlivý dotační program, nabídnout spolkům prostory v obecních budovách a zapojit je aktivně do péče o město.


P. Přívětivý úřad

Zavedeme možnost objednání mimo úřední hodiny či převzetí žádosti imobilních občanů v místě bydliště. Vybudujeme bezbariérový přístup na radnici.


Q. Quo vadis?

Kam kráčíš? Každé město potřebuje představu, čím by mělo v budoucnu být. Taková vize by měla být šitá na míru, s respektem k jeho historii a specifickým podmínkám. Základ takové vize můžete najít v naší abecedě.


R. Rodina

Rodina je základem společnosti. Poskytuje neocenitelné a nenahraditelné služby. Proto si zaslouží od města maximální podporu – od drobností (místnost pro kojení a přebalování na radnici, speciální parkovací místa) až po koncepční záležitosti (dostatek místa v družinách, podpora spolků pro děti a mládež).


Ř. Řízení města

Správa města je věc veřejná. Při všech rozhodnutích o důležitých otázkách města budeme hledat vhodný způsob zapojení veřejnosti (veřejná setkání, pracovní skupiny, komise, ankety, internetová hlasování).


S. Solidarita a služby seniorům

Senioři a hendikepovaní se v našem městě nesmí cítit jako občané druhé kategorie. Budeme klást důraz na mezigenerační soužití, bezbariérové budovy a prostranství. Podpoříme výstavbu domova pro seniory a zavedení odlehčovací služby. Vyvineme snahu o zvýšení počtu lékařů (snížením nájmů na zdravotním středisku a dalšími pobídkami).


Š. Školství

Vzdělávání je investice do budoucnosti. Proto nebudeme šetřit na zkvalitňování zázemí pro školy (podpoříme výstavbu školní tělocvičny ve městě i v Horním Kostelci).


T. Transparentnost

Co lze, to zveřejníme: zápisy, zastupitelstva, rady i komisí včetně podkladů (s výjimkou osobních údajů a dalších citlivých dat), smlouvy. Hlasování zastupitelstva budou veřejná a dohledatelná. Řízení kontrolního výboru přenecháme opozici.


U. Umění

Kultura patří neodmyslitelně k našemu městu. Jako jedno z prvních mělo vlastní divadlo. Budeme nadále podporovat stávající umělecké soubory i Základní uměleckou školu.


V. Veřejná doprava

Provedeme audit dopravní obslužnosti a prověříme možnost rozšíření školních autobusů. Upravíme prostor před vlakovým nádražím. Zachováme autobusové nádraží v centru města s výhledem na jeho modernizaci.


W. Web

Webové stránky města se stanou užitečnou aplikací, kde se občan přehledně dozví vše důležité o svém městě (rozklikávací rozpočet, přehled připravovaných investic, videopřenosy ze zastupitelstva apod.).


X!

Zakážeme herní automaty na celém území města.


Y. tÝm

Jsme společenství lidí, které spojuje věrnost hodnotám jako je rodina, solidarita se starými a zdravotně či sociálně hendikepovanými občany, slušnost, pravdivost a křesťanská víra.


Z. Zpravodaj

Zasadíme se o vyvážené informace ve zpravodaji s rozšířenou možností publikování názorů občanů. Zřídíme redakční radu, v níž budou zástupci koalice i opozice a která bude zodpovědná za obsah časopisu.


Ž. Životní prostředí

Přestože je životní prostředí poslední v naší abecedě, není pro nás tím nejméně důležitým. Naopak. Okolní krajina je hlavní devízou našeho města, proto je potřeba ji chránit. Budeme pečovat o městské lesy a bránit nekontrolovanému rozšiřování zástavby do okolní krajiny. Budeme obnovovat městskou zeleň. Zachováme Svojsíkův park v současném rozsahu a připravíme jeho citlivou revitalizaci.

Naši zastupitelé

 

Jiří Regner

Mgr. Markéta Šolcová

Ing. Pavel Kábrt

Mgr. Jan Kafka, Ph.D.

Mgr. Jiří Kábrt

Bc. Lenka Vlčková

Napište nám...

A co v Kostelci chybí Vám?
Červený Kostelec je naše společné město.
Napište, Váš názor nás zajímá!